Privacy verklaring

Lees hier onze privacy verklaring

Privacy statement Homebay B.V.

Homebay houdt zich bezig met het beheer en verhuur van vastgoed. Bij Homebay kunt u ook terecht voor eenmalige opdrachten, zoals een puntentelling voor uw woning en het opstellen van een energielabel. Homebay verwerkt voor haar dienstverlening als verantwoordelijke persoonsgegevens van haar beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. Homebay houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy statement laat Homebay u weten welke gegevens door haar worden verwerkt, wanneer Homebay deze persoonsgegevens verwerkt, waarom en op welke wijze.

Verwerving van algemene informatie

Als u de website van Homebay bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (serverlogbestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van uw internetdienstaanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet. Anonieme informatie wordt door Homebay geëvalueerd, zodat Homebay de website en de technologie daarvoor kan verbeteren.

Cookies

Via haar website verwerkt Homebay cookies. De cookieverklaring van Homebay vindt u op de website. In de Cookieverklaring van Homebay staat precies welke cookies Homebay verwerkt, met welk doel en hoe lang Homebay deze cookies bewaart. U kunt in uw browserinstellingen uw cookievoorkeuren beheren.

Verwerken van persoonsgegevens

Homebay verwerkt persoonsgegevens van (de contactpersonen van) haar beheerders, verhuurders, huurders, en andere (eenmalige) opdrachtgevers. Bovendien verwerkt Homebay persoonsgegevens van toekomstige beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. De persoonsgegevens worden door u aan Homebay verstrekt bij de aanvraag en het gebruik van de dienstverlening van Homebay. Homebay verzamelt ook gegevens wanneer u met haar in contact treedt over de mogelijkheden om gebruik te maken van haar diensten.

Bij het registreren en afhandelen van binnenkomende klachten verwerkt Homebay ook persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt Homebay persoonsgegevens in opdracht van haar beheerders en verhuurders (de verwerkingsverantwoordelijken) als verwerker. Homebay heeft met al haar beheerders en verhuurders hierover afspraken gemaakt conform de AVG. In de privacy statements van haar beheerders en verhuurders van Homebay staat hoe zij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit lezen in de privacy statements van de klanten van Homebay.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voor de uitvoering van een beheerovereenkomst of huurovereenkomst en de daarbij behorende dienstverlening is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Homebay verzamelt de volgende gegeven: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisspecificatie en bankgegevens. Homebay controleert uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Van dit identiteitsbewijs noteert Homebay het nummer en om welk nummer dit gaat. Deze gegevens verzamelt Homebay, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, maar ook om dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Van eventuele toekomstige (contactpersonen van) beheerders, verhuurders en huurders, verzamelt Homebay naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld op basis van schriftelijke toestemming.

Voor het verzoek van een eenmalige opdracht kunt u op onze website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. Indien u telefonisch contact met ons opneemt voor een eenmalige opdracht zullen wij eveneens uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vragen. Indien wij uw verzoek in behandeling nemen, verwerken wij tevens uw IBAN en adresgegevens.

De gegevens die door Homebay worden opgeslagen bij de klachtenregistratie zijn de relatiegegevens van de huurders (naam, adres, telefoon, e-mail en IBAN). Deze gegevens zijn nodig voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Beveiliging

Homebay gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Homebay neemt zodanige passende technische en organisatorische maatregelen waardoor een passende beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Homebay diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Homebay met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Deze afspraken heeft Homebay vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijnen

Homebay houdt zich aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaat Homebay alleen uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Gegevens van beheerders, verhuurders en huurders worden bewaard zolang de dienstverlening via ons kantoor actief is. Na beëindiging van de huur-relatie of beheerrelatie, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Derde ontvangers

Homebay maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Daarbij kunt u denken aan de inzet van uitvoerders, aannemers, loodgieters, energiebedrijven etc. indien er sprake is van een gebrek in de woning. In dat geval zal Homebay aan deze derden, voor het maken van een afspraak met u, uw telefoonnummer, adres en/of e-mailadres kunnen verstrekken. U wordt hiervan vooraf door Homebay op de hoogte gebracht.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht op het inzien van de gegevens die Homebay van u verzamelt. Ook kunt u uw gegevens corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Ondanks dat Homebay er alles aan doet om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens door Homebay worden verwerkt en/of andere bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen naar klantenservice@homebay.nl.

Homebay doet er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. Indien u daarover anders denkt of vragen heeft, dan hoort Homebay dit uiteraard graag. Homebay komt in dat geval graag met u tot een gezamenlijke oplossing. Mocht dat onverhoopt niet lukken en u bent het nog steeds niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens door Homebay, dan kunt u hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Voor uw gemak heeft Homebay op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van haar Beheerders en verhuurders. Homebay maakt u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van Homebay, van toepassing zijn.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

Homebay behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in haar diensten. Homebay raadt u aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de meest recente versie van haar privacy statement.

Vragen over privacy statement

Als u vragen heeft en/of opmerkingen over dit privacy statement, stuurt u dan een e-mail naar: klantenservice@homebay.nl

Versie mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Homebay B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1182 BW) Amstelveen aan de Patrimoniumlaan 2.